Oh Nirina

Izvor: Neciklopediju
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Bosanska Himna:

Dobar dan Samir!
Jebem ti sestru...
Jebem ti sestru u pičku
Jebem Nirina u pičku!
Oh Nirina, popuši mi kurac
Poliži mi muda!
Dobar dan Vadim!
Jebem ti mater...
Jebem ti mater u pičku
Jebem ti familija!
Oh Nirina, popuši mi kurac
Poliži mi muda!
Stari Most je puhano -
na kamadiće...
Ja je Srpski četnik!
Slobodan Milosevic!
Oh Nirina, popuši mi kurac
Poliži mi muda!